HAp⁺ lindrer
tørr munn
Bidrar til å holde tennene sunne med
kraftig
spyttstimulering